Privacyverklaring.

Ons beleid

In onze site worden soms sweepstakes of andere lopende promoties aangekondigd, en soms zullen we toestaan dat u uw deelname hieraan elektronisch bevestigt. In dat geval zullen we de informatie die u ons toezendt gebruiken binnen het kader van de promotie (bv. om u te contacteren als u gewonnen hebt).

Bevoegdheid -- De in deze site vermelde produkten zijn verkrijgbaar in de Verenigde Staten en zijn mogelijk niet te verkrijgen in uw land. Deze site wordt gecontroleerd en beheerd door Kimberly-Clark Corporation vanuit de Verenigde Staten, en Kimberly-Clark Corporation verklaart niet dat de informatie en gegevens in deze site, inclusief, zonder voorbehoud, de informatie, testresultaten en andere gegevens waarmee de produkten in deze site gepromoot worden, van toepassing zijn of gebruikt kunnen worden in andere landen. Tevens kan bepaalde software van deze site onderhevig zijn aan invoerrechten die door de regering van de Verenigde Staten worden geheven. Zulke software mag niet worden gedownload of op enige andere wijze worden uitgevoerd of opnieuw worden uitgevoerd naar (een staatsburger of inwoner van) elk land waartegen de V.S. een embargo heeft ingesteld. Wanneer u deze software downloadt of gebruikt, verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, of niet onder het gezag staat van, of geen staatsburger bent van zo'n land of dat u niet op zo'n lijst staat.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID -- Kimberly-Clark Corporation VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT DE INHOUD VAN DEZE SITE (TEKST EN AFBEELDINGEN) EXACT, BETROUWBAAR OF VOLLEDIG IS. IN ZOVERRE DE WET DIT TOELAAT SLUIT Kimberly-Clark Corporation ALLE AANSPRAKELIJKHEID UIT MET BETREKKING TOT UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF -MAAR NIET BEPERKT TOT- IMPLICIETE GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR VERKOOP EN VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK. VOORTS KAN KIMBERLY-CLARK CORPORATION OOK NIET GARANDEREN DAT DEZE SITE OF DE SERVER DIE DEZE SITE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ ZIJN VAN COMPUTER"VIRUSSEN".

Beperking van Aansprakelijkheid -- Kimberly-Clark Corporation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, inclusief, zonder voorbehoud, speciale of indirecte schade, die voortvloeit uit de toegang tot, of het gebrek aan toegang tot deze site of het gebruik van of vertrouwen in deze site of de inhoud ervan. Daarenboven is Kimberly-Clark Corporation niet verplicht om deze site of de inhoud ervan te updaten en is Kimberly-Clark Corporation niet aansprakelijk voor het niet-updaten van die informatie. Kimberly-Clark Corporation is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor uw gebruik van andere websites, die u via bepaalde links in deze site bereikt. Deze links en andere 'hulpmiddelen' waarnaar wordt verwezen in deze site worden louter als dienstverlening aangeboden aan gebruikers van het WereldWijde Web en de aanwezigheid ervan in onze site betekent niet dat Kimberly-Clark

Corporation ze onderschrijft of zich erbij aansluit.

Andere -- Kimberly-Clark Corporation kan op elk moment eigenmachtig en zonder voorafgaande kennisgeving oordelen om (1) haar Wettelijke Bepalingen te wijzigen, (2) inzendingen te controleren en te weigeren, en (3) de beschikbaarheid van de site stop te zetten. Als blijkt dat een bepaling, voorwaarde of voorziening in deze Wettelijke Bepalingen onwettig, ongeldig, nietig of niet uitvoerbaar is, zal dit geenszins de geldigheid en uitvoerbaarheid van de andere bepalingen, voorwaarden en voorzieningen beïnvloeden of ontkrachten. Deze Wettelijke Bepalingen vertegenwoordigen samen de volledige overeenkomst tussen u en Kimberly-Clark

Corporation over de materie die er in behandeld wordt.

Deze website is eigendom van en wordt geleid door Kimberly-Clark Corporation Corporation. Wij beseffen bij Kimberly-Clark Corporation dat vele bezoekers van onze site zich afvragen hoe het zit met de informatie die zij ons toevertrouwen en de manier waarop wij er mee omgaan. Deze vragen worden behandeld in ons Privacy-beleid. Omdat we ons beleid van tijd tot tijd bijwerken is het aan te raden dit af en toe opnieuw te bekijken. Volgens de bepalingen van de V.S.-Wet op de Bescherming van de On line Privacy van Kinderen uit April 2000 moeten kinderen jonger dan 13 jaar een betere on line bescherming krijgen. Zie verder ons beleid onder "Kinderen".

In onze site verzamelen we uw persoonlijk identificeerbare gegevens niet, tenzij u ons deze gegevens vrijwillig en bewust toevertrouwt. U kan onze websites bezoeken zonder u kenbaar te maken en u hoeft geen onthullende informatie over uzelf vrij te geven. Als u echter specifiek toestemt om ons identificeerbare informatie te verstrekken, door ons bijvoorbeeld te vragen u op de mailinglist te zetten, is het mogelijk dat we u van tijd to tijd zullen contacteren.

Om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van onze site moet u zich inschrijven. Als u zich inschrijft gebruiken wij de informatie die u ons verstrekt om de door u gevraagde produkten, produktinformatie of diensten te leveren. We krijgen echter zoveel verzoeken binnen dat we uw naam, e-mail- en thuisadres soms moeten doorgeven aan een fulfillment-bedrijf of een leverancier waar we mee samenwerken. Onze partners zullen u in onze plaats de informatie of produkten leveren waarin u geïnteresseerd bent. Zij hebben er mee ingestemd om de persoonlijke informatie die zij van u ontvangen geheim te houden en veilig te bewaren, tenzij u toelating hebt gegeven om deze informatie aan andere fabrikanten door te geven.

Kinderen

Wij achten de privacy van kinderen heel belangrijk, en ons beleid en onze procedures zijn gespiegeld aan wetten en regels van toepassing op de privacy van kinderen. Persoonlijke informatie van kinderen onder de dertien jaar wordt niet bewust verzameld. Als we weten dat een bericht afkomstig is van een kind dat jonger is dan 13 jaar zal dit bericht niet worden bijgehouden door Kimberly-Clark Corporation.

Cookies
Zoals zovele bedrijven maken we op onze website soms gebruik van "cookie"-technologie. Uw browser bewaart deze cookies op uw computer. Wanneer u inlogt vertelt dit soort cookie ons of u ons al eerder bezocht hebt dan wel een nieuwe bezoeker bent. Het cookie verzamelt geen persoonlijke gegevens en we kunnen u er op geen enkele manier mee contacteren, en het cookie haalt ook geen gegevens van uw computer. We gebruiken cookies om te ontdekken wat u interesseert op onze site zodat we u in de toekomst beter kunnen dienen.

Neem contact met ons op.

Hebt u enige vragen omtrent ons Privacy-beleid, neem dan met ons contact op

Kimberly-Clark Corporation B.V, T.a.v. Depend-Poise Advies, Antwoordnummer 2345, 6710 VB Ede

Gratis 0800-0227171