Juridische verklaring.

BELANGRIJK! LEES DEZE WETTELIJKE BEPALINGEN AANDACHTIG VOOR U DEZE SITE GEBRUIKT.

Uw gebruik van deze site en de informatie op deze site zijn onderworpen aan de volgende bepalingen en voorwaarden:

Ownership --
Juridisch

Eigendomsrecht -- Deze site is eigendom van en wordt beheerd en onderhouden door KIMBERLY-CLARK CORPORATION ("Kimberly-Clark") en werd ontwikkeld om u te informeren, u kennis bij te brengen en u op onderhoudende wijze mee te delen. Deze site en al zijn merkbare elementen, inclusief, zonder enig voorbehoud, tekst, beelden en geluiden, zijn beschermd door de auteursrechten van Kimberly-Clark.

Beperkt gebruik -- Deze site is enkel bestemd voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag op geen enkele wijze iets van deze site kopiëren, overnemen, heruitgeven, openbaar maken, verdelen, verzenden of wijzigen.

Handelsmerk -- Alle namen, logo's en handelsmerken zijn eigendom van Kimberly-Clark Corporation en u mag deze voor geen enkel doel gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kimberly-Clark Corporation.

Ongevraagde ideeën -- Kimberly-Clark Corporation ontvangt graag uw opmerkingen en beantwoordt met plezier uw vragen omtrent onze produkten en ons bedrijf. Wat we echter niet verwachten en ook niet kunnen aanvaarden zijn ongevraagde ideeën, suggesties of gegevens die verband houden met de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of marketing van onze produkten. Met dit beleid hopen wij verdere misverstanden te vermijden bij mensen die opmerkingen of ën toesturen omtrent produkten of concepten die ontwikkeld werden door werknemers van Kimberly-Clark Corporation.

In geval u wordt tewerkgesteld door Kimberly-Clark Corporation worden geen van de gegevens op deze site geheel of gedeeltelijk beschouwd als onderdeel van het arbeidscontract. Gemaakte verklaringen vertegenwoordigen evenmin garanties of verplichtingen vanwege Kimberly-Clark Corporation, dat ten allen tijde een vrijblijvende relatie met haar werknemers onderhoudt.

Onthulling en gebruik van uw inzendingen -- De tot deze site gerichte post en aan Kimberly-Clark Corporation bezorgde e-mails zijn niet vertrouwelijk en Kimberly-Clark Corporation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig gebruik of onthulling ervan. Alle inzendingen en andere gegevens (inclusief, zonder enig voorbehoud, ongevraagde ideeën, suggesties of gegevens) die u per e-mail naar deze site of naar Kimberly-Clark Corporation richt, zijn voor altijd alleen en exclusief eigendom van Kimberly-Clark Corporation, en ze mogen door Kimberly-Clark Corporation voor elk doeleinde, al dan niet commercieel, zonder enige vergoeding gebruikt worden.

Als u deze site gebruikt om informatie te verschaffen aan Kimberly-Clark Corporation in het kader van een verkoper-koper-relatie, verklaart en garandeert u dat de beschrijving van de grondstoffen en alle andere geleverde informatie correct en volledig is en dat u aanpassingen of andere wijzigingen van zulke informatie onmiddelijk aan ons meedeelt.

Gebruik van deze site betekent dat u instemt met de voormelde bepalingen en voorwaarden. GEBRUIK DEZE SITE NIET ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN.